ขายของออนไลน์

ขายของออนไลน์

คนส่วนใหญ่ที่เข้ามาขายของออนไลน์จะให้ความสนใจไปที่คุณภาพของสินค้าและราคา โดยที่ไม่ได้สนใจชื่อร้านค้าที่ใช้ในการขาย ทั้งที่ชื่อร้านนั้นมีความสำคัญมาก เพราะหากลูกค้าสามารถจดจำชื่อร้านได้แล้ว เมื่อต้องการซื้อสินค้าซ้ำ ลูกค้าจะกลับมาซื้อที่ร้านของเรา ซึ่งลักษณะชื่อร้านที่ดีคือ

1.อ่านง่าย

ชื่อร้านขายของออนไลน์ต้องอ่านง่าย อ่านตรงตัวได้ยิ่งดี เพราะหากชื่อร้านอ่านยากหรือเป็นตัวสะกดที่ไม่ค่อยได้ใช้ในการเขียนและอ่านแล้ว ลูกค้าย่อมจะจดจำได้ยากตามไปด้วย

2.เชื่อมต่อกับสินค้า

การตั้งชื่อร้านให้มีความเชื่อมโยงกันสินค้าที่ทำการขายจะทำให้ลูกค้าสามารถจดจำได้มากขึ้น และรู้ว่าร้านขายของออนไลน์ร้านนี้ขายสินค้าประเภทใด เช่น ขายเสื้อผ้าอาจจะตั้งชื่อที่เกี่ยวกับเสื้อผ้า อย่าง เสื้อคนอ้วน เสื้อสายเดียวสวย ๆ เป็นต้น

3.สั้น ๆ จดจำง่าย

ชื่อร้านไม่ควรยาวเกินไป เพราะชื่อร้านที่ยาวจะทำให้คนจดจำได้ยาก ควรตั้งชื่อร้านให้สั้น ๆ ได้ใจความและสื่อถึงสินค้าที่อยู่ในร้านได้ทันทีที่ได้ยิน

ที่กล่าวมานี้คือลักษณะของชื่อร้านขายของออนไลน์ที่ดี จะเห็นว่าการตั้งชื่อร้านมีหลักการตั้งที่ไม่ยาก แต่หลายคนมักจะตั้งชื่อร้านให้มีความแปลกใหม่ไม่เหมือนใคร จนลูกค้าไม่สามารถจดจำได้ แน่นอนว่าหากลูกค้าจำชื่อร้านไม่ได้ โอกาสที่จะกลับมาซื้อซ้ำจึงมีน้อยมาก ดังนั้นหากต้องการให้ร้านค้ามียอดขายที่ดีควรตั้งชื่อร้านให้ตรงตามลักษณะที่กล่าวมาข้างต้น