ขายของออนไลน์

คนส่วนใหญ่ที่เข้ามาขายของออนไลน์จะให้ความสนใจไปที่คุณภาพของสินค้าและราคา โดยที่ไม่ได้สนใจชื่อร้านค้าที่ใช้ในการขาย ทั้งที่ชื่อร้านนั้นมีความสำคัญมาก เพราะหากลูกค้าสามารถจดจำชื่อร้านได้แล้ว เมื่อต้องการซื้อสินค้าซ้ำ ลูกค้าจะกลับมาซื้อที่ร้านของเรา ซึ่งลักษณะชื่อร้านที่ดีคือ 1.อ่านง่าย ชื่อร้านขายของออนไลน์ต้องอ่านง่าย อ่านตรงตัวได้ยิ่งดี เพราะหากชื่อร้านอ่านยากหรือเป็นตัวสะกดที่ไม่ค่อยได้ใช้ในการเขียนและอ่านแล้ว ลูกค้าย่อมจะจดจำได้ยากตามไปด้วย 2.เชื่อมต่อกับสินค้า การตั้งชื่อร้านให้มีความเชื่อมโยงกันสินค้าที่ทำการขายจะทำให้ลูกค้าสามารถจดจำได้มากขึ้น และรู้ว่าร้านขายของออนไลน์ร้านนี้ขายสินค้าประเภทใด เช่น ขายเสื้อผ้าอาจจะตั้งชื่อที่เกี่ยวกับเสื้อผ้า อย่าง เสื้อคนอ้วน เสื้อสายเดียวสวย ๆ เป็นต้น 3.สั้น ๆ จดจำง่าย ชื่อร้านไม่ควรยาวเกินไป เพราะชื่อร้านที่ยาวจะทำให้คนจดจำได้ยาก ควรตั้งชื่อร้านให้สั้น ๆ ได้ใจความและสื่อถึงสินค้าที่อยู่ในร้านได้ทันทีที่ได้ยิน ที่กล่าวมานี้คือลักษณะของชื่อร้านขายของออนไลน์ที่ดี จะเห็นว่าการตั้งชื่อร้านมีหลักการตั้งที่ไม่ยาก แต่หลายคนมักจะตั้งชื่อร้านให้มีความแปลกใหม่ไม่เหมือนใคร จนลูกค้าไม่สามารถจดจำได้ แน่นอนว่าหากลูกค้าจำชื่อร้านไม่ได้ โอกาสที่จะกลับมาซื้อซ้ำจึงมีน้อยมาก ดังนั้นหากต้องการให้ร้านค้ามียอดขายที่ดีควรตั้งชื่อร้านให้ตรงตามลักษณะที่กล่าวมาข้างต้น

Read More → ลักษณะชื่อร้านสำหรับขายของออนไลน์ที่ดี
ขายของออนไลน์

สินค้าที่นำมาขายของออนไลน์มีให้เลือกอยู่หลายชนิด แต่มีสินค้าอยู่แบบหนึ่งที่จะทำให้ผู้ขายทำการขายได้ดี  และนำมาซึ่งยอดขายที่สูงขึ้นเรื่อย  นั่นคือ สินค้าที่คนขายชอบเป็นการส่วนตัว เหตุผลที่ทำให้การขายสินค้าที่ชอบแล้วการขายออนไลน์จะรุ่ง คือ 1.รู้จักสินค้าดี ด้วยความชอบส่วนตัวที่มีอยู่กับสินค้าที่นำมาขาย ผู้ขายย่อมรู้จักตัวสินค้าดังกล่าวเป็นอย่างดี รู้ทั้งข้อดี ข้อเสีย วิธีการใช้งานที่เหมาะสม ข้อห้าม และยี่ห้อของสินค้าว่าตัวไหนดี จึงสามารถเลือกสินค้าที่มีคุณภาพมาขายได้ 2.พร้อมให้คำแนะนำ การที่รู้จักตัวสินค้าเป็นอย่างดี ผู้ขายย่อมให้คำแนะนำกับผู้ซื้อที่นำไปใช้ได้ ว่าควรใช้อย่างไรถึงจะได้รับประโยชน์จากสินค้าอย่างเต็มที่ และข้อควรระวังในการใช้สินค้า ซึ่งคำแนะนำที่ให้กับลูกค้าจะทำให้ลูกค้ารู้สึกพึงพอใจและประทับใจในบริการของผู้ขาย จนกลายเป็นลูกค้าประจำของร้านขายของออนไลน์ของคุณได้ 3.ยินดีตอบคำถาม เนื่องจากมีความรู้ที่ชัดเจนและเป็นสินค้าที่ตนเองชื่นชอบเป็นการส่วนตัว ดังนั้นการพูดถึงสิ่งต่าง ๆ เกี่ยวกับสินค้าจะทำให้รู้สึกมีความสุข จึงพร้อมที่จะให้คำตอบกับลุกค้าทุกคน การเลือกสินค้าสำหรับนำมาขายของออนไลน์เป็นเรื่องที่ยุ่งยากสำหรับหลายคน ดังนั้นการเลือกขายในสิ่งที่รักในสิ่งที่ชอบ ถือเป็นการเลือกสินค้าที่ทำให้คนขายมีความสุข คนซื้อได้รับความรู้และประโยชน์จากผู้ขายมากขึ้น สินค้าแบบนี้จึงนับว่าเป็นสินค้าที่น่านำมาขายออนไลน์อีกชนิดหนึ่งที่จะทำให้การขายออนไลน์ของคุณรุ่งเรือง

Read More → ขายสินค้าที่ชอบ รับรองขายของออนไลน์รุ่ง